De gemeente Krimpenerwaard waardeert uw inzet als mantelzorger enorm! Als teken van waardering ontvangen mantelzorgers in 2019 Krimpenerwaardcadeaubonnen ter waarde van € 100,-.
Mantelzorgers kunnen de waardering bij het mantelzorgsteunpunt van de welzijnsstichtingen aanvragen via het aanvraagformulier waardering mantelzorg 2019mantelzorger

Wanneer komt u als mantelzorger in aanmerking voor de gemeentelijke waardering?

Criteria: U bent mantelzorger wanneer u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid, kind of vriend(in). Degene die u verzorgt, is inwoner van de gemeente Krimpenerwaard. U zorgt in ieder geval voor een periode van drie maanden en voor ten minste gemiddeld acht uur per week voor de zorgvrager in het jaar 2019. Het geven van gebruikelijke zorg valt niet onder mantelzorg. Gebruikelijke zorg is normale zorg die u als partner, ouder of familielid aan iemand geeft. Mantelzorg gaat over meer zorg dan men normaal gesproken van elkaar kan verwachten.

Bent u als ondernemer geïnteresseerd om te participeren in CadeaubonKrimpenerwaard?

Neem dan contact op met de Stichting Promotie Krimpenerwaard via Info@uitindewaard.nl of via 0180 681530.

Zij geven u graag meer informatie over eventuele deelname. Kijk ook op www.cadeaubonkrimpenerwaard voor het volledige aanbod.

Nb: heeft u nog een Mantelzorgpas? Maak het tegoed dan op voor 1 juli 2019.
Na deze datum is de pas niet meer te gebruiken.