Dagopvang

Onbeschutte dagopvang: De Ontmoetingsgroep

De onbeschutte dagopvang, ofwel de Ontmoetingsgroep, is voor mensen met lichte problematiek, die behoefte hebben aan opvang buitenshuis, of een zinvolle dagbesteding. Mensen met ernstigere problematiek (met indicatie van het Sociaal Team) gaan naar de zogenaamde Beschutte Dagopvang, die ook in Zalencentrum de Waard is gehuisvest en die sinds 1 januari van dit jaar door Zorgpartners Midden-Holland wordt aangeboden.

Doelgroep in het kort:

  • Als u weinig contacten meer hebt;
  • Vergeetachtig begint te worden en baat hebt bij een leuk activiteitenprogramma;
  • Als uw partner tijd voor zichzelf nodig heeft;
  • Voor mensen zonder indicatie.

De Ontmoetingsgroep is open op maandag en donderdag van 10.00-14.00 uur. De SWOBV voert deze opvang uit met vrijwilligers, ondersteund door professionals. De Ontmoetingsgroep is alleen open op die tijd dat ook de Beschutte Dagopvang open is, zodat deze professionals zo nodig assistentie kunnen bieden.

Op deze manier kunnen we de mantelzorger een aantal dagen in de week ontlasten. Ook mensen die fysiek achteruit gaan of met een lichamelijke handicap kunnen in de Ontmoetingsgroep terecht. Tenslotte kunnen mensen een plek krijgen, die thuis erg eenzaam zijn en die op weinig anderen kunnen terug vallen. De mogelijkheden voor deelnemers zijn hiermee dus ruimer geworden. Voor de mantelzorgers wordt in de ruimte naast de opvang regelmatig een koffieochtend georganiseerd, soms ook met een speciaal programma. Ook andere mantelzorgers die hun partner nog volledig thuis verzorgen kunnen hier terecht.

Eigen bijdrage van de deelnemers bedraagt 5 euro per dag voor lunch, koffie en frisdrank. Wij brengen u per maand €20,- in rekening door middel van een factuur.

Het is mogelijk om met ons een gesprek te hebben over voorkeuren en interesses. Wij hebben wekelijks een activiteitenplan. Per maand willen wij in de toekomst ook een extra activiteitenkalender maken. Een bezoek aan een museum, een muzikaal optreden etc. Wij stemmen dit af op uw interesse.

Elke week organiseren wij een mantelzorg koffie-uurtje. Hier komen lotgenoten bij elkaar. Lekker even bijpraten en misschien informatie uitwisselen. U bent van harte welkom.

Meer informatie of aanmelding kan via onze Welzijnsconsulent Jolanda Gerbrandts.

 

Alternatieven

De onderstaande alternatieven zijn er voor mensen die thuis wonen, maar intensievere begeleiding en hulp nodig hebben dan voor de onbeschutte dagopvang.

Activiteitencentra

In het Ontmoetingscentrum van Zorgpartners Midden-Holland worden verschillende therapieën en groeps- en/of individuele activiteiten aangeboden voor dementerenden en mensen met een lichamelijke beperking.

Dagverzorging van Zorgpartners Midden-Holland is er voor ouderen die door lichamelijke, sociale of geestelijke problemen vermindert contact hebben met anderen. Als deelnemer aan de dagverzorging kunt u zelf kiezen voor bepaalde activiteiten, zoals handvaardigheid, bewegen of een gezelschapsspel.

De Hoekse Gang van Gemiva-SVG Groep in Bergambacht is een woon- en werklocatie voor mensen met een verstandelijke handicap, waar cliënten kunnen wonen en/of werken. De cliënten onderhouden samen met begeleiders het terrein en stallen van de manege. De locatie bestaat uit een woonboerderij, een activiteitencentrum en een manege.

De Baanbreker van Gemiva-SVG Groep in Stolwijk is een activiteitencentrum waar dagelijks ongeveer 40 mensen met een verstandelijke beperking, een meervoudige complexe handicap of lichamelijke handicap komen voor dagbesteding. Het aanbod van activiteiten wordt afgestemd op de individuele vraag van de cliënt.

Zorgboerderijen

Zorgboerderij Onder de Iep in Ammerstol is een kleinschalige hobbyboerderij die vraaggerichte zorg met veel persoonlijke aandacht in een huiselijke, geborgen sfeer biedt.

Talento3 is een kleinschalige zorgboerderij in Bergambacht die activiteiten en begeleiding biedt aan kinderen, pubers en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en/of psychische aandoeningen en problemen.

Boerderij aan de Groene Weg van Both BoerenZorg is een zorgboerderij in Berkenwoude.

Zorgboerderij Gravestein is een zorgboerderij met een melkveebedrijf, gelegen tussen Haastrecht en Hekendorp voor jongeren en volwassenen.

Zorgboerderij Cornelishoeve te Haastrecht

Zorgboerderij Kinderen op Stap te Haastrecht

Zorgboerderij Bogaard te Stolwijk

Stichting Christelijke Zorgboerderij Krimpenerwaard te Vlist

Of kijk op zorgboeren.nl of verenigingvanzorgboerenzuidholland.nl.